Landbaserad fiskodling – morgondagens proteinkälla.
Fiskodling i landbaserade recirkulerande system.

KLICKA PÅ DE OLIKA DELARNA FÖR ATT FÅ MER INFORMATION

TRÅG
MONITOR
FODERSYSTEM
NÄRING
TRUMFILTER
BIOFILTER
UV-FILTER
CO₂-LUFTARE

ETT SAMARBETSPROJEKT MELLAN

Vreta Kluster, VCO och Växtzon

EU

Odlade fiskarter med olika förutsättningar

Odling sker inomhus i ett eller flera tråg. Systemet är slutet och kontrollerat, vilket ger en mängd fördelar:

 • Optimala odlingsförhållanden
 • Vattenförbrukningen är mycket låg
 • Miljöpåverkan minimeras
 • Risken för sjukdomar och parasiter minskar
 • Slammet från reningsverket kan användas till gödning eller biogas

Flera olika fiskarter lämpar sig för odling inomhus och varje art har sina optimala förhållanden. Här nedan är några exempel.

Tråg Foto: A. Kiessling
  Tilapia

Tilapia

 • Varmvattensfisk (28-36°C)
 • Kan odlas tätt 60-120kg/m³
 • Etablerad och lättodlad fisk
  Gös

Gös

 • Optimal temperatur runt (20-28°C)
 • Etablerad odling i Danmark
 • Bra pris för produkt
  Aborre

Aborre

 • Optimal temperatur runt (20-28°C)
 • Etablerad odling i Europa och nu i Sverige
 • Accepterad av konsumenten
  Piggvar

Piggvar

 • Optimal temperatur runt (16-18°C) och densitet 20-40kg/m³
 • Odlas mycket i saltvatten i Spanien
 • Behöver 26-30 månader för att växa till 1,5 – 2,0 kg
  Regnbågslax

Regnbågslax

 • Optimal temperatur runt (10-20°C)
 • Väl etablerad och lättodlad
 • Accepterad av konsumenten
 • Konkurrerar med lax på marknaden
  Lax

Lax

 • Optimal temperatur runt (6-16°C)
 • Väl etablerad
 • Accepterad av konsumenten
 • Konkurrens med Norge

Näring

Energi och näring

Slam från en fiksodling innehåller stora mängder näringsämnen och lämpar sig mycket bra till gödning och biogasproduktion. Utbytesvatten från odlingen innehåller lösta näringsämnen som kan användas till en akvaponi (som t.ex. tomatodling).

Övervakning Foto: A. Kiessling

Övervakning av vattenkvalitet

Fodersystem

Fodersystem

Trumfilter Foto: A. Kiessling

Trumfilter

Biofilter Foto: A. Kiessling

Biofilter

UV-filter Foto: A. Kiessling

UV-filter

CO2-filter Foto: A. Kiessling, J. Bailey

CO₂-luftare – koldioxidfilter

Stäng
Vreta Kluster Vattenbrukscentrum Ost Växtzon